CRC Medical deltar i forskningsprojekt

CRC Medical deltar i forskningsprojekt

Josefin Caous är forskare på Rise Medicintekniska avdelning samt projektledare för Projekt Clean Care. Vårdrelaterade infektioner drabbar 10% av patienter som behandlas på sjukhus. Projektet Smittfri Vård (Clean Care) tar ett “helhetsgrepp om problematiken kring att...
Resistens mot antibiotika allt större problem

Resistens mot antibiotika allt större problem

I en ny rapport till regeringen i dag beräknar Folkhälsomyndigheten att bakteriers motståndskraft mot antibiotika kommer att fyrdubblas fram till 2050 och fram till dess kosta 16 miljarder kronor. Läs mer här
Handlingsplan mot antibiotikaresistens

Handlingsplan mot antibiotikaresistens

Antibiotika är en förutsättning för att förebygga och behandla infektioner. Inom humanmedicin är vårdrelaterade infektioner den vanligaste vårdskadan. Men resistensen mot antibiotika ökar i hela världen och även i Sverige. Det finns få studier över vad det innebär,...
Resistens mot antibiotika allt större problem

Sahlgrenska först med unik kamera vid operation

Sahlgrenska Universitetssjukhusets Bild- och interventionscentrum är numera utrustad med den allra senaste operationstekniken. Med hjälp av en rörlig magnetresonanskamera i operationsmiljö kan sjukhusets operationsavdelning bland annat maximera chanserna att rädda...
Resistenta bakterier hot mot världsekonomin

Resistenta bakterier hot mot världsekonomin

Resistenta bakterier hot mot världsekonomin Nu drar FN-kommissionens arbete med att få bukt med den ökande antibiotikaresistensen i gång. Människors liv och hälsa, men även världsekonomin står på spel. – Antibiotikaresistens är en av vår tids ödesfrågor, säger...
Handlingsplan mot antibiotikaresistens

Nya rön om antiresistens mot antibiotika

Nya rön om antiresistens mot antibiotika Forskare vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Universitet har tillsammans kunnat kartlägga flera hittills okända gener. Gener som gör bakterier motståndskraftiga mot den mest kraftfulla antibiotikan. Forskningen öppnar...