FAQ – Frågor och svar

Dörröppningar under operation, påverkar det luftkvaliteten?
Ja, all aktivitet under operation påverkar luftens renhet i operationsrummet, inte minst dörröppningar. Hur mycket avgörs av i vilken omfattning samt hur rent det är i korridoren utanför. Om sluss finns är det en stor fördel.
Hur lång tid tar det att ”vädra ur” en operationssal?
Uppreningstiden (eller ”recovery time”) är den tid det tar att späda ut och evakuera ut luften ur op-rummet, gränsvärdet är max 20 minuter. Hur lång tid beror på rummets utformning samt hur ventilationssystemet är konstruerat. Det kan alltså skilja på två intilliggande op-rum, beroende på….?

Att mäta uppreningstiden i det enskilda op-rummet är ett bra test på hur ventilationen på salen fungerar.

Vilken temperatur skall man ha under operation?
Temperaturnivån skall alltid utgå från verksamhetens behov, i första hand patienten, i andra hand arbetsmiljön. Det är alltså tekniken som skall anpassas till verksamheten inte tvärt om.
Vilket är viktigast under operation, ventilation eller rutiner?

Tyvärr är svaret inte svart eller vitt utan allting hänger ihop. Mängden bakterier i luften beror på helheten dvs ventilation, kläder och hur man arbetar under pågående operation.