Årets mottagare av CRC Academy Prize är Emelie Palmquist – anestesisjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset – för hennes förbättringsprojekt angående handhygien. Syftet med projektet är att minimera risken för patienter som vårdas på operation att drabbas av vårdrelaterade infektioner och smittspridning.

Vår motivering är:
Genom att aktivt dela med sig av kunskap kring ”betydelsen av rena händer” på sin egen operationsavdelning samt genom gästföreläsningar på KK Östra Sjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har Emelie Palmquist bidragit till att sprida kunskap kring vikten av god handhygien. Kommittén vill särskilt lyfta Emelies förståelse för att underhålla och påminna om basala handhygieniska rutiner i det dagliga arbetet på avdelningen.