Vi har exakt så många lösningar som det finns salar

Vi har exakt så många lösningar som det finns salar

Vi har exakt så många lösningar som det finns salar Ingen operationsavdelning är den andra lik. Därför anpassar vi samtliga våra lösningar till den verklighet som råder på avdelningen. Ibland måste exempelvis räls och belysning integreras i ett LAF-tak. Då gör vi det....
LAF – när det måste vara helt rent

LAF – när det måste vara helt rent

LAF -när det måste vara helt rent Med LAF (Laminar Air Flow) förs HEPA-filtrerad tilluft in via ett takdon genom dubbla mikrovävsdukar Luften strömmar med jämn hastighet i ett lågturbulent flöde som fördelas jämnt över hela ytan. Med denna teknik går det att skapa en...
Produkter för kundunika lösningar

Produkter för kundunika lösningar

Produkter för kundunika lösningar CRC Medical designar, tillverkar och säljer produkter i världsklass. Men vi skulle aldrig rekommendera att du köpte och installerade någon av dem utan att också vidta andra åtgärder. För en rejäl sänkning av antalet bakteriebärande...
Det finns tre ventilationsprinciper. Endast två gör jobbet.

Det finns tre ventilationsprinciper. Endast två gör jobbet.

Det finns tre ventilationsprinciper för operationssalar. Endast två gör jobbet.   Operationsventilation är en typ av skyddsventilation där luftens funktion är att skydda patient och personal från i första hand bakterier. Idag görs detta på tre sätt – med...
Enklaste sättet att få ned CFU-nivåerna till 5

Enklaste sättet att få ned CFU-nivåerna till 5

Enklaste sättet att få ned CFU-nivåerna till 5   Dopair är ett mobilt recirkulationsaggregat som rensar luften mycket effektivt. Våra mätningar visar regelbundet nivåer under 5 cfu/m³. Aggregatet fungerar lika bra i operationssalen som i uppdukningsrummet eller...