Omblandande ventilation

Omblandande ventilation

Perfekt när kraven är 5 till 20 CFU/m³ Vanligast i operationssalar är att tilluft tillförs i taknivå med en relativt hög impuls. Det sker på ett sådant sätt att koncentrationen av föroreningar blir lika i alla delar av salen – och dessa späds successivt ut....