”LAF-tak är ett självklart alternativ vid infektionskänsliga operationer.”

Anders Walter, SWECO

En frisk fläkt för en utsatt stadsdel

Angered är en utsatt stadsdel i nordvästra Göteborg. När beslut fattades att bygga ett närsjukhus där så ställdes mycket speciella krav – inte bara på luftkvaliteten. Det blev en utmaning.