Användningsområden

Sjukhus där man vill uppnå renare luftmiljö

 • Operationssalar
 • Förberedelserum
 • Korridorer
 • Sterilcentraler

Laboratorier

 • Renrum
 • Arbetsstationer

Dopair – mobil luftrenare

 

Den mobila luftrenaren Dopair för rum med med behov av renare luft eller där man vill höja renhetskravet utan installation. Med Dopair når ni upp till ISO-klass 6 utan dyra installationer.

 

Specifikation

 • Luftflöde upp till 550 l/s
 • Hepafilter H14 (förfilter F7)
 • Låg ljudnivå
 • Hygieniskt formgjutet plasthölje
 • Når upp till klass 6 enligt ISO 14644-1
 • Lätt att flytta
 • Kräver ingen installation
 • Filtervakt (larm)
 • Försedd med Bioxigen (Joniseringsrör)

 

Ljudnivå vid 2 meters avstånd:

 • 170 l/s  37,1 dB(A)
 • 220 l/s  39,5 dB(A)
 • 300 l/s  44  dB(A)

 

Mått och vikt: 690 x 710 x 1838, 150 Kg

Elanslutning: 230 V / 50 Hz