Helt ny produkt minskar risken för Coronaspridning!

Framtagen för tillfällig användning i rum med hög risk som till exempel väntrum, akutmottagning, röntgen, vårdrum, korridorer, IVA-rum samt infektionsrum.

Läs mer här