2018 års stipendiater är Susanne Tegeskog och Johan Klovhall, båda operationssjuksköterskor vid Värnamo Sjukhus.

Susanne och Johan har i sitt Mastersarbete vid Linnéuniversitetet – ”Patientsäker hantering av sterila instrument i ett uppdukningsrum, En experimentell studie” – visat med praktiska mätningar tidsgränser för påverkan av bakteriekontamination av övertäckta instrumentbord i väntan på användning.

Motivering:
Med envist arbete söka svar på viktiga frågor. Extra positivt är att slutresultatet har rönt stort intresse långt utanför det egna sjukhuset.