Resistens mot antibiotika allt större problem

I en ny rapport till regeringen i dag beräknar Folkhälsomyndigheten att bakteriers motståndskraft mot antibiotika kommer att fyrdubblas fram till 2050 och fram till dess kosta 16 miljarder kronor. Läs mer här

Handlingsplan mot antibiotikaresistens

Antibiotika är en förutsättning för att förebygga och behandla infektioner. Inom humanmedicin är vårdrelaterade infektioner den vanligaste vårdskadan. Men resistensen mot antibiotika ökar i hela världen och även i Sverige. Det finns få studier över vad det innebär,...