Josefin Caous är forskare på Rise Medicintekniska avdelning samt projektledare för Projekt Clean Care.

Vårdrelaterade infektioner drabbar 10% av patienter som behandlas på sjukhus. Projektet Smittfri Vård (Clean Care) tar ett “helhetsgrepp om problematiken kring att förebygga infektioner och förhindra spridning av smitta samt antibiotikaresistenta bakterier inom sjukvården.” Projektet löper under 28 månader och koordineras av Research Institute of Sweden (RISE), ett oberoende statligt forskningsinstitut. Delaktiga är bl. a. Sahlgrenska Universitetssjukhus, Karolinska Institutet, Högskolan i Halmstad, Getinge, CRC Medical och ett flertal andra företag. För VD Anders Rehn var det en självklarhet att delta. ”Vården står inför en jätteutmaning när antibiotikaresistensen ökar. Vi vill vara med och visa hur avgörande ventilationen är när det gäller att förebygga smittspridning i operationssalen.”

Läs mer om projektet här >