CRC Medical delar ut ett årligt resestipendium på 10 000 kr. Stipendiet riktar sig till studenter inom vården eller på tekniska högskolor, och även till yrkesverksamma inom vården. Syftet är att belöna forskning som syftar till att belysa och/eller förebygga smittspridning i operationsmiljö.

Deltar du i ett forskningsprojekt som kan vara av intresse?
Kontakta Anders Rehn på anders.rehn@crcmed.com.