Antibiotika är en förutsättning för att förebygga och behandla infektioner. Inom humanmedicin är vårdrelaterade infektioner den vanligaste vårdskadan. Men resistensen mot antibiotika ökar i hela världen och även i Sverige. Det finns få studier över vad det innebär, men det är i alla fall klart att antibiotikaresistens kommer att öka samhällets kostnader och många patientgruppers lidande.

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen tagit fram en handlingsplan för samordnat arbete mot anitbiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.