Nya rön om antiresistens mot antibiotika

Forskare vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Universitet har tillsammans kunnat kartlägga flera hittills okända gener. Gener som gör bakterier motståndskraftiga mot den mest kraftfulla antibiotikan. Forskningen öppnar för insatser mot spridning av nya former av multiresistenta bakterier. Genom att analysera mycket stora mängder dna har forskarna beskrivit 76 nya typer av resistensgener.

Läs hela artikeln här (SvD) Nya rön om resistens mot antibiotika