2018 års stipendiater utsedda

2018 års stipendiater utsedda

2018 års stipendiater är Susanne Tegeskog och Johan Klovhall, båda operationssjuksköterskor vid Värnamo Sjukhus. Susanne och Johan har i sitt Mastersarbete vid Linnéuniversitetet – ”Patientsäker hantering av sterila instrument i ett uppdukningsrum, En experimentell...

läs mer
CRC stipendium till forskare inom smittspridning

CRC stipendium till forskare inom smittspridning

CRC Medical delar ut ett årligt resestipendium på 10 000 kr. Stipendiet riktar sig till studenter inom vården eller på tekniska högskolor, och även till yrkesverksamma inom vården. Syftet är att belöna forskning som syftar till att belysa och/eller förebygga...

läs mer
CRC Medical deltar i forskningsprojekt

CRC Medical deltar i forskningsprojekt

Josefin Caous är forskare på Rise Medicintekniska avdelning samt projektledare för Projekt Clean Care. Vårdrelaterade infektioner drabbar 10% av patienter som behandlas på sjukhus. Projektet Smittfri Vård (Clean Care) tar ett “helhetsgrepp om problematiken kring att...

läs mer

Resistens mot antibiotika allt större problem

I en ny rapport till regeringen i dag beräknar Folkhälsomyndigheten att bakteriers motståndskraft mot antibiotika kommer att fyrdubblas fram till 2050 och fram till dess kosta 16 miljarder kronor. Läs mer här

läs mer

Handlingsplan mot antibiotikaresistens

Antibiotika är en förutsättning för att förebygga och behandla infektioner. Inom humanmedicin är vårdrelaterade infektioner den vanligaste vårdskadan. Men resistensen mot antibiotika ökar i hela världen och även i Sverige. Det finns få studier över vad det innebär,...

läs mer