Användningsområden

  • Sjukhustransporter för patient med isolationsbehov.
  • Medicinsk hjälp.  Kan enkelt anslutas till befintlig medicinsk utrustning

CTMP-transportör

 

CTMP- transportören är till för smittfri förflyttning av patient över land, hav och och i luften.

 

Specifikation

  • Framtagen som skydd mot smittbärande patienter med  Ebola, SARS, tuberkulos etc.
  • Utrustad med  intern batteriuppbackad ventilation, med Hepafilter och kontrollenhet för säkerställd funktion upp till 24 timmar.
  • Kan användas med både positivt och negativt tryck (skydd av patient  eller skydd av personal).
  • Inga särskilda skyddskläder behövs. Fordonen behöver inte desinficeras.
  • Ingen risk för smittspridning i lokaler till personal eller annan patient.
  • Lätt att flytta mellan olika fordon.

Tillbehör

  • Rullstativ
  • Fixturer för ambulans, flygplan och helikopter.