Användningsområden

Sjukhus

 • Sterilcentraler
 • Operationssalar
 • Intensivvård

Laboratorier

 • Renrum
 • Arbetsstationer

Filterskåp HFH

HFH är ett filterskåp avsett för HEPA-filter speciellt anpassat för sjukhus och renrum.

Specifikation

 • Flöde upp till 2.000 l/s.
 • Uttag för differenstryckmätning.
 • Levereras med filter från klass HEPA H13,14 ULPA U15,16,17.
 • Skåpet kan anpassas med förfilter.
 • Oisolerat.
 • Helsvetsat i rostfritt stål.
 • Servicelucka på sidan med låsrattar och gångjärn.
 • Kanalanslutning med fläns, gejder alternativt spiroanslutning.