”Ingen har påvisat en bättre lösning än LAF”

P-O Henriksson, projektledare Skanska

Framtidens operationshus

Så kallas den nya operationsavdelningen vid Karlstads Centralsjukhus som tog emot sina första patienter våren 2016. Fokus ligger på patientens resa genom vården, från incheckning till hemgång.