LAF -när det måste vara helt rent

Med LAF (Laminar Air Flow) förs HEPA-filtrerad tilluft in via ett takdon genom dubbla mikrovävsdukar

Luften strömmar med jämn hastighet i ett lågturbulent flöde som fördelas jämnt över hela ytan. Med denna teknik går det att skapa en mycket ren zon (här pratar vi 0 eller strax över 0 CFU/m³) där patient och personal vistas samtidigt som det också blir rent i övriga delar salen (5-10 CFU/m³). Detta är främst en lösning för operationsrum med mycket höga krav på renhet.