”Med kunskap och sunt förnuft kan man komma långt.”

Ingvar Klang, f d narkossköterska

Luften på operationsavdelningen blev mycket renare när Ingvar Klang slutade

Det hör inte till vanligheterna att byta yrkesbana vid 64 års ålder. Men det gjorde Ingvar Klang, före detta narkossköterska vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Det ledde till ett oväntat samarbete med CRC Medical där det visade sig att vi hade fel.