Bodil Kjellander och Ingrid Åberg
vårdenhetschefer på operation respektive anestesi

”LAF ansågs bäst”

Värnamo Sjukhus byggdes 1976. Därför är det inte konstigt att de tekniska systemen var slitna och inte längre klarade dagens krav – ännu mindre framtidens. Det var dags att både bygga om och bygga nytt.