Användningsområden

Sjukhus

 • Operationsrum
 • Uppdukningsrum
 • Etc.

Väggfläktsenhet VFE

Väggfläktsenheten VFE är till för recirkulation av luften i operationsrummet och har möjlighet att anslutas med friskluft. Aggregatet är i grundutförande utrustat med luddavskiljare, förfilter, ljuddämpare, fläkt samt styrpanel. Väggfläktsenheten är avsedd att placeras i operationssalen eller i intilliggande utrymmen.

Specifikation

 • Luftflöde upp till 1 000 l/S.
 • Låg ljudnivå.
 • Hygienisk design.
 • Ergonomisk.
 • Enkelt att rengöra och byta filter, kräver inga verktyg.
 • Tillverkad i aluminium. Lackad i RAL 9010.
 • Returluft i front med luddavskiljare.
 • 2 inspektions-/serviceluckor finns i fronten på aggregatet för filterbyte och inspektion av fläktdelen och ljudbafflar.